Virksomhedsudvikling kommer ikke af sig selv – om end det kunne være bekvemt!

Man må jævnligt spørge om alt er gjort for at ledelse, samarbejde og præstationer er i topform, og om virksomheden i det hele taget præsterer tilfredsstillende resultater!

Selv beskedne investeringer i virksomhedsrådgivning, ledelse og samarbejde kan ganske markant præge udviklingen i positiv retning – til gavn og glæde for alle i organisationen, kunder og samarbejdspartnere.

HEDEVANG ledelse og rekruttering yder virksomhedsrådgivning og konsulentbistand på en måde, som betyder, at organisationen selv kan videreføre og høste udbyttet heraf!

God ledelse bliver fremhævet som nøglen til at forbedre konkurrenceevnen – for den enkelte virksomhed og for samfundet.
Logisk al den stund ledelse handler om at sætte en kurs og sørge for at noget og nogen bevæger sig I den ønskede retning.

Spørgsmålet er om virksomheden klarer det hurtigt nok og inden konkurrenterne er lige så gode eller bedre?
Gode ledelser forstår at handle effektivt og i tide, selv i vanskelige tider!

Virksomhedsrådgivning baseret på et helhedssyn
Virksomhedsrådgivning baseret på et helhedssyn

 

Virksomhedsrådgivning kan involvere mange forskellige: Ledere med personaleansvar, projektledere, specialister og medarbejdere i bred forstand. Eksempelvis bliver det mere og mere udtalt, at teams skal være velfungerende, når konkurrenceevnen skal styrkes.

I offentlige organisationer, i private virksomheder, i NGO’er, i undervisnings og forskningsverdenen, ja de fleste steder er organisatorisk effektivitet en afgørende faktor for succes. Et komplekst samspil, der hele tiden skal justeres på basis af klarhed over roller og opgaver.

Det gælder endvidere, at dyb forståelse af kundens behov og hvordan netop jeres virksomhed, afdeling eller projekt leverer værdi til kunden, er endog meget afgørende for selve eksistensen af enheden – også et emne for virksomhedsrådgivning.

Dagligdagen kan let blive plastret til med et væld af stort og småt, som har mere administrativ og ekspeditionsmæssig karakter for ikke at nævne de mange mails og møder.

God virksomhedsrådgivning kan afhjælpe vanskeligheden ved at få den fornødne tid og fokus til at fordybe sig i, hvori opgaven egentlig består og hvordan den løses.

Centralt for god virksomhedsrådgivning er at sikre relevante svar på spørgsmålet om, hvori organisationens egentlige opgave består, idet det er selve grundlaget for , at den enkelte medarbejder eller leder sikres det vigtige greb om opgaven og organisationen.

På hjemmesiden er omdrejningspunkterne for virksomhedsrådgivning kort beskrevet, så det forhåbentlig hurtigt giver en idé om mulighederne for at gøre en positiv forskel hos dig/jer.

Men det nemmeste er at gribe telefonen +45 22158686 eller droppe en mail, og vi tager en åben og uforbindende dialog om virksomhedsrådgivning til din/jeres organisation.

Med venlig rådgiverhilsen
Jørgen Hedevang